Kvk nr:Lelystad 32158779       BTW nr:NL001521137B32                                                                          Copyright © 2009 Stefan van Essen Fotografie  
Disclaimer De foto's zijn met grootst mogelijke zorg genomen en met grootst mogelijke zorg op de website geplaatst. Ik aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, voor schade of enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit de in de website geplaatste foto's al dan niet door derden verstrekt.     Copyrights    Ik heb veel tijd, liefde, geduld, kennis en geld gestoken in de fotografie. U kunt, naar ik hoop, meegenieten met het resultaat. Ik hoop dan ook dat u de copyright die op de foto's staat respecteert. Het is dus niet toegestaan de foto's te kopiëren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verkopen aan derden of te publiceren zonder  voorafgaande toestemming van mij.